ZASTOSOWANIE LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO DO OPRACOWANIA NUMERYCZNYCH 3D MAP KOLEJOWYCH.

Firma ASTRAGIS wzięła udział w opracowaniu ekspertyzy zleconej przez PKP PLK S.A. dla Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Opracowanie miało na celu rozpoznanie możliwości lotniczego skaningu laserowego dla przestrzennej inwentaryzacji obiektów infrastruktury kolejowej w pasie kolejowym poprzez przeprowadzenie badań doświadczalnych możliwości identyfikacji szczegółów i dokładności pomiaru sytuacyjno- wysokościowego dla opracowania kolejowych map numerycznych 3D metodami lotniczego skaningu laserowego

Skład zespołu wykonawców:
1. MGGP Aero Sp. Z o.o.:
2. SKALA 3D Artur Adamek:
3. ASTRAGIS. Krzysztof Bratus:
- opracowanie danych skaningu laserowego na stacji cyfrowej,
- analiza wyników opracowania.
4. Zdzisław Kurczyński:

 
ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NOWOCZESNYCH, BEZDOTYKOWYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH BLISKIEGO ZASIĘGU (OPTYCZNYCH I MULTISENSORALNYCH) W ZAKRESIE POMIARU SKRAJNI BUDOWLANEJ NA OBSZARACH KOLEJOWYCH

Firma ASTRAGIS wzięła udział w opracowaniu ekspertyzy zleconej przez PKP PLK S.A. dla Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Opracowanie miało na celu rozpoznanie możliwości lotniczego skaningu laserowego dla przestrzennej inwentaryzacji obiektów infrastruktury kolejowej w pasie kolejowym poprzez przeprowadzenie badań doświadczalnych w zakresie wykorzystania naziemnych skanerów laserowych stacjonarnych oraz mobilnych dla pomiaru obiektów infrastruktury kolejowej, skrajni, dla określenia sposobu i celu ich wykorzystania w pomiarach ww. elementów
Zespół wykonawców:
1. Terramap Sp. Z o.o.:
2. SKALA 3D Artur Adamek:
3. ASTRAGIS Krzysztof Bratus:
- opracowanie danych skaningu laserowego na stacji cyfrowej,
- analiza wyników opracowania.
4. Zdzisław Kurczyński:

 
MODERNIZACJA DREZYNY POMIAROWEJ UPS80

Firma ASTRAGIS wykonała oprogramowanie dla drezyny pomiarowej w ramach prokejktumodernizacji drezyny pomiarowej UPS80. Na drezynie powstały dwie aplikacje zajmujące się geometrią toru i skrajnią. Program Geometrii zbiera i przetwarza dane z czujników pomiarowych natomiast Program Skrajni zbieraj±cy dane ze skanera skrajni, video i kamer fotogrametrycznych. Prace zostały wykonane na zlecenie firmy Geotronics w ramach projektu PKP PLK

 
Copyright 2007-2017 by ASTRAGIS. All rights reserved.