Pałac

        Palac z II polowy XIXw.
Powierzchnia zabudowy: 1100m2, uzytkowa: 2500m2, kubatura: 9000m3.
Wykonanych zostalo 250 skanów i 16 rysunków architektonicznych w skali 1:50,
ortofotoplany oraz model wiezby dachowej

 
Wybierz obrazek poniżej i poczekaj aż uruchomi się aplet Javy
 
 
 
   

 
Copyright 2007-2017 by ASTRAGIS. All rights reserved.